EN|RU|UK

Savchenko under arrest

Personas:Savchenko (7) Ruban (2) Iryna Romaliiska (2) Hitlianska (1) Oleh Bohachuk (1) Lutsenko (1) Medvedchuk (1) Turchynov (1) Alexander Zakharchenko (1)
 
Organizations:Security Service of Ukraine (2)
 
Related stories:Apprehension of Volodymyr Ruban (1)
 Related news Savchenko under arrest(12)choose another story
 
 
 
 
 
 up