EN|RU|UK

Attempt on Osmaev

Personas:Adam Osmaev (10) Amina Okueva (7) Artem Shevchenko (2) Kryshchenko (1) Avakov (1) Yurii Butusov (1) Kniaziev (1) Gerashchenko_Anton (1) Oleh Bohachuk (1)
 
Organizations:police forces (2)
 Related news Attempt on Osmaev(11)choose another story
 
 
 
 
 
 up