EN|RU|UK

Sentence on Nazarov

Personas:Nazarov (12) Poroshenko (2) Muzhenko (1) Iryna Romaliiska (1) Oleh Bohachuk (1)
 
Organizations:Armed Forces HQ (1)
 
Related stories:Anti-Terrorist Operation (7)
 Related news Sentence on Nazarov(12)choose another story
 
 
 
 up