EN|RU|UK

Kniazhychi shooting

Personas:Lutsenko (6) Troian (3) Artem Shevchenko (3) Gerashchenko_Anton (2) Avakov (1) Kryshchenko (1) Poroshenko (1)
 
Organizations:police forces (18) Interior Ministry (4) Prosecutor General's Office (4) KORD (3)
 Related news Kniazhychi shooting(21)choose another story
Page 1 of 2
1 2 >>>
Page 1 of 2
1 2 >>>
 
 
 
 up