EN|RU|UK

Kalashnykov and Buzyna murder

Personas:Buzyna (15) Kalashnykov (14) Avakov (2) Liovochkin (2) Gerashchenko_Anton (2) Medvedko (1) Polyshchuk (1) Ihor Lutsenko (1) Kuzmin (1) Serhii Kliuiev (1)
 
Organizations:Prosecutor General's Office (1) Interior Ministry (1) police (1) Party of Regions (1)
 Related news Kalashnykov and Buzyna murder(18)choose another story
 
 
 
 
 
 up