EN|RU|UK

TVi Pressure

Personas:Knyazhytskiy (1) Azarov (1) Tymoshenko (1) Tefft (1)
 
Organizations:TVi (5) TV (5) Party of Regions (1) TRB National Council (1)
 
Related stories:Roman Landik (2) Tymoshenko Case (2) Tax Service (2) Elections 2012 (1) Budget Siphoning (1) Mezhygorye Secrets (1)
 
 
 
 up