EN|RU|UK

TVi Pressure

Personas:Knyazhytskiy (1) Azarov (1) Tymoshenko (1) Tefft (1)
 
Organizations:TV (5) TVi (5) TRB National Council (1) Party of Regions (1)
 
Related stories:Roman Landik (2) Tax Service (2) Tymoshenko Case (2) Budget Siphoning (1) Elections 2012 (1) Mezhygorye Secrets (1)
 
 
 
 up