EN|RU|UK

Sentence on Nazarov

Personas:Nazarov (11) Poroshenko (2) Muzhenko (1) Iryna Romaliiska (1)
 
Organizations:Armed Forces HQ (1)
 
Related stories:Anti-Terrorist Operation (1)
 Related news Sentence on Nazarov(11)choose another story
 
 
 
 up