EN|RU|UK

Sentence on Nazarov

Personas:Nazarov (10) Poroshenko (2) Iryna Romaliiska (1)
 
Related stories:Anti-Terrorist Operation (1)
 Related news Sentence on Nazarov(10)choose another story
   
 up