EN|RU|UK

Kniazhychi shooting

Personas:Lutsenko (6) Artem Shevchenko (3) Troian (3) Poroshenko (1) Kryshchenko (1) Avakov (1) Gerashchenko_Anton (1)
 
Organizations:police forces (18) Interior Ministry (4) Prosecutor General's Office (4) KORD (3)
 Related news Kniazhychi shooting(20)choose another story
   
 up