EN|RU|UK

Kniazhychi shooting

Personas:Lutsenko (4) Artem Shevchenko (3) Troian (3) Gerashchenko_Anton (1) Kryshchenko (1) Poroshenko (1) Avakov (1)
 
Organizations:police forces (16) Interior Ministry (4) Prosecutor General's Office (4) KORD (3)

 Related news Kniazhychi shooting(18)

choose another story
   
 up